https://www.high-endrolex.com/10 Збірник наукових праць "Пожежна безпека" | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Збірник наукових праць "Пожежна безпека"

Назва українською: Пожежна безпека
Название на русском: Пожарная безопасность
Title to English: Fire Safety
Рік заснування: 2002
Проблематика: Висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14342-3313 ПР від 26.06.2008 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: № 1279 від 6 листопада 2014 р.
Бібліографічна база даних Ulrich's periodicals directory
ISSN for the print edition: 2078-6662
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, польська, англійська
Засновник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Головний редактор: Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Антонов Анатолій Васильович, кандидат технічних наук
Науковий редактор: Семерак Михайло Михайлович, доктор технічних наук
Заступник наукового редактора: Кузик Андрій Данилович, доктор сільсько-господарських наук
Члени редколегії: Д-р техн. наук Єжи Волянін (Республіка Польща), д-р техн. наук Гащук П.М., д-р техн. наук Грицюк Ю.І., д-р техн. наук Гудим В.І., д-р техн. наук Гуліда Е.М., д-р техн. наук Гивлюд М.М., д-р техн. наук Жартовський В.М., д-р техн. наук Ковалишин В.В., д-р пед. наук Козяр М.М., д-р хім. наук Михалічко Б.М., д-р техн. наук Мичко А.А., д-р техн. наук Пашковський П.С., д-р техн. наук Рак Ю.П., д-р техн. наук Сидорчук О.В., д-р хім. наук Сушко В.О., д-р фіз.-мат. наук Тацій Р.М., д-р фіз.-мат. наук Юзевич В.М., канд. техн. наук Баланюк В.М., канд. техн. наук Болібрух Б.В., канд. техн. наук Бабаджанова О.Ф., канд. техн. наук Гуцуляк Ю.В., канд. техн. наукКлімкін В.І. (Російська Федерація), канд. пед. наук Коваль М.С., канд. техн. наук Откідач М.Я.
Літературний редактор: Падик Г. М.
Редактор англійської мови: Мирончук О.П.
Технічний редактор: Сорочич М.П.
Комп'ютерна верстка: Хлевной О.В.
Відповідальний за друк: Фльорко М.Я.
Друк на різографі: Климус М.В.

    Архів номерів

https://www.high-endrolex.com/10