https://www.high-endrolex.com/10 Спеціалізовані Вчені ради ЛДУБЖД | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Спеціалізовані Вчені ради ЛДУБЖД

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджено спеціалізовану вчену раду К 35.874.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека» строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради
Голова ради:
Семерак Михайло Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02.
Заступник голови:
Ковалишин Василь Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02.
Вчений секретар:
Баланюк Володимир Мірчович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02.
Члени ради:
Антонов Анатолій Васильович, к.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів, спеціальність 21.06.02;
Болібрух Борис Васильович, к.т.н., доцент, начальник управління Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, спеціальність 21.06.02;
Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Гудим Василь Ількович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Гуліда Едуард Миколайович, дт.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Жартовський Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Костенко Віктор Климентович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», спеціальність 21.06.02;
Лозинський Роман Якович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Лущ Василь Іванович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., доцент, начальник кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Половко Андрій Петрович, к.т.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02;
Тацій Роман Мар`янович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 21.06.02.
За додатковою інформацією звертатись до Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Баланюка Володимира Мірчовича
тел. 067-673-90-61
e-mail: bagr33@ukr.net

Паспорт спеціальності

Захисти дисертацій

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджено спеціалізовану вчену раду К 35.874.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.22 «Управління проектами і програмами» строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради
Голова ради:
Рак Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
Заступник голови:
Рак Тарас Євгенович, д.т.н., доцент, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
Вчений секретар:
Зачко Олег Богданович, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22.
Члени ради:
Андрощук Олександр Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.13.06;
Башинський Олег Іванович, к.т.н., доцент, начальник кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
Бушуєва Наталія Сергіївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.22;
Возний Олександр Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22;
Гащук Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
Малець Ігор Остапович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
Мартин Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
Медведєва Олена Михайлівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.22;
Мельник Андрій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.13.06;
Мриглод Олеся Ігорівна, к.т.н., науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 05.13.06;
Ратушний Роман Тадейович, к.т.н., доцент, проректор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
Самотний Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
Сидорчук Олександр Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.22;
Смотр Ольга Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06;
Ткачук Ростислав Львович, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 05.13.06.
За додатковою інформаціїю звертатись до Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Зачка Олега Богдановича
тел. 067-688-00-60
e-mail: zachko@ukr.net

Паспорт спеціальності

Захисти дисертацій

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджено спеціалізовану вчену раду К 35.834.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.
Голова ради:
Козяр Михайло Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Заступник голови:
Литвин Андрій Віленович, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Вчений секретар:
Руденко Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Члени ради:
Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Вовчаста Наталія Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Гушулей Йосип Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної адаптації Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Дідух Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Дутка Ганна Яківна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи Львівського інституту економіки і туризму.
Зачко Олег Богданович, доктор технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Коваль Мирослав Стефанович, кандидат педагогічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Кусій Мирослава Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики і механіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Третько Віталій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету.
Шуневич Богдан Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
За додатковою інформацією звертатись до Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Руденко Лариси Анатоліївни
тел. 097-923-13-61
e-mail: lararudenko@gmail.com
https://www.high-endrolex.com/10