https://www.high-endrolex.com/10 Науково-дослідна лабораторія екологічної безпеки | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Науково-дослідна лабораторія екологічної безпеки

Науково-дослідна лабораторія екологічної безпеки проводить вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду:
контролює якiсть промислових викидiв та викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами автомобілів в атмосферне повітря
здійснює контрольні заміри та аналіз складу повітря житлових, громадських та побутових приміщень на наявність шкідливих речовин;
контролює якiсть поверхневих, пiдземних та зворотних вод;
проводить лабораторний контроль за роботою очисних споруд та газопилоочисного устаткування;
проводить лабораторний контроль за забрудненням грунтiв;
контролює дотримання пiдприємствами-природокористувачами норм гранично допустимих скидiв та викидiв; проводить оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
здійснює оперативний виїзний контроль параметрів навколишнього середовища у місцях техногенних або природніх катаклізмів.
НДЛ екобезпеки, як атестований підрозділ, може також брати участь у проведенні:
арбітражних вимірювань;
робіт, за результатами яких можуть застосовуватись санкції під час контролю параметрів навколишнього природного середовища;
робіт із перевірки діяльності інших атестованих лабораторій.
НДЛ екобезпеки має всі можливості досліджувати склад та фізико-хімічні параметри об’єктів довкілля, промислової продукції та побутових матеріалів з метою оцінки їх чистоти та екологічної безпечності.
Окрім науково-прикладних досліджень, залучається до навчального процесу:
курсанти і студенти мають можливість пройти в лабораторії виробничу або переддипломну практику;
випускники ЛДУ БЖД проходять стажування;
викладачі та студенти (аспіранти) виконують наукові дослідження як екологічного напрямку, так і загально-природничого.
Також лабораторія може визначати та проводити заходи щодо очищення приміщень, установок та територій від забруднюючих речовин.
Окрім цього, за потребою, НДЛ екобезпеки може виконати нестандартні разові, поточні або комплексні хімічні, еколого - аналітичні дослідження об’єктів, визначених замовником, якщо перелік необхідних для цього вимірювань не виходить за межі галузі атестації лабораторії.
КОНТАКТИ
- Начальник відділу ОНДД, канд. техн. наук,
доцент Рудик Юрій Іванович
067-971-63-84; 063-489-78-54; rudra@ukr.net
- Зав. НДЛ екобезпеки, канд. хім. наук,
доцент Сиса Леонід Володимирович
067-185-16-23; leonidas08@meta.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація про фахівців, які здійснюють вимірювання
Інформація щодо наявності приміщень та їх стану
Інформація щодо наявності та стану випробувального і допоміжного обладнання

https://www.high-endrolex.com/10