Збірка наукових праць ''Проблеми екстремальної та кризової психології ''

Видання засноване у 2007 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 12201-1085Р). Наведені результати наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а також питання розробки заходів по захисту особистості від впливу психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові праці відображають сучасні методи підвищення ефективності професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції розвитку психологічних досліджень в даній галузі. Збірка спрямована на працівників в галузі психології, практичних психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р біол. наук, доцент Перелигіна Л.А. (головний редактор),
д-р психол. наук, професор Тімченко О.В. (заступник головного редактора),
к. психол. наук. Афанасьєва Н.Є. (відповідальний секретар),
д-р психол. наук, професор Барко В.І.,
к. психол. наук, доцент Назаров О.О.,
к. психол. наук, професор Садковий В.П.,
д-р біол. наук, професор Самолов Н.Г.,
д-р психол. наук, професор Сафін О.Д.,
д-р психол. наук, професор Стасюк В.В.,
д-р психол. наук, професор Потапчук Є.М.,
д-р філос. наук, професор Рябініна О.В.,
к. психол. наук, доцент Христєнко В.Є.

Контактний телефон 8-057-707-34-74.