Збірка наукових праць ''Проблеми надзвичайних ситуацій''

Збірка наукових праць ''Проблеми надзвичайних ситуацій''
Видання засноване у 2005 році. Включене до Переліку наукових фахових видань України (постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р.).
Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.
Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (відповідальний редактор),
д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський,
д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей,
д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін,
д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв,
Рецензенти: д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко

Технічний редактор: К.М. Карпець (тел. 707-34-90) e-mail: nauka@nuczu.edu.ua

Випуск 22

Випуск 21

Випуск 20

Випуск 19

Випуск 18

Випуск 17

Випуск 16

Випуск 15