Науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології

Науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології була створена 20 червня 2006 року як структурний підрозділ Університету цивільного захисту України.

На сьогоднішній день лабораторія є провідним науковим центром МНС України, що здійснює дослідження в галузі екстремальної та кризової психології.

Співробітники лабораторії брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, мають великий досвід роботи з надання допомоги людям, що перебувають у стані кризи, жертвам насильства, трафікінга й інших злочинів проти особистості.

Із січня 2007 року в Національному університеті цивільного захисту при безпосередній участі співробітників лабораторії видається спеціалізований журнал "Проблеми екстремальної та кризової психології", у якому публікуються останні наукові досягнення в галузі психології травматичного стресу, роботи із кризовою особистістю, психологічного супроводження діяльності фахівців екстремального профілю.

Основними завданнями нашої лабораторії як структурного підрозділу Національного університету цивільного захисту України є:

 • здійснення наукових досліджень в області екстремальної та кризової психології;
 • розробка й удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність служби психологічного забезпечення персоналу МНС України;
 • проведення цілеспрямованої екстремальної професійно-психологічної підготовки персоналу МНС із використанням спеціальних психотренінгових програм
 • розробка й впровадження в практичну діяльність психологів МНС сучасних психотехнологій роботи із кризовою особистістю й вирішення психологічних проблем, які виникають у персоналу МНС і цивільного населення в умовах надзвичайної ситуації, викликаної подіями природного, техногенного або соціального характеру.

Основними напрямками науково-дослідної роботи є:

 • Розробка Загальнонаціонального плану психосоціальної підтримки населення в умовах надзвичайної ситуації;
 • Визначення оцінки напруженості роботи й психофізіологічної "вартості" основних спеціальностей у МНС України;
 • Визначення факторів професійної незадоволеності серед персоналу МНС України й основних функціональних порушень психічної сфери особистості, які виникають у працівників у процесі службової діяльності;
 • Вивчення психологічного впливу різноманітних стрес-факторів службової діяльності на персонал МНС України;
 • Розробка новітніх методів і психотехнологій у межах професійно-психологічної підготовки персоналу МНС до дій у кризових, екстремальних і надзвичайних ситуаціях службової діяльності;
 • Психологічне забезпечення особистої безпеки й виживання у ризиконебезпечних ситуаціях службової діяльності;
 • Діагностика, профілактика й корекція негативних психічних станів, які виникають у персоналу МНС України.
 • Розробка сучасних методів постекстремальної роботи з персоналом, психологічного забезпечення відновного періоду діяльності особового складу після виконання складних завдань службової діяльності;
 • Організація психологічної допомоги населенню в кризових і екстремальних ситуаціях;
 • Проблеми психологічного консультування, психотерапії й психореабілітації людей, що постраждали від терористичного акту;
 • Особливості психологічного консультування уцілілих після спроби самогубства;
 • Особливості надання психологічної допомоги особам, які пережили горе втрати.