https://www.high-endrolex.com/10 Пріоритетні напрямки наукової діяльності НУЦЗУ | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Пріоритетні напрямки наукової діяльності НУЦЗУ

1. Проблеми управління у сфері цивільного захисту.
1.1. Розробка наукових основ державного регулювання, будівництва та підвищення ефективності функціонування системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем.
1.2. Наукове обґрунтування законодавчих, нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері цивільного захисту.
1.3. Розробка методів і систем підтримки прийняття управлінських рішень в сфері цивільного захисту.
2. Проблеми підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки об’єктів, процесів та ін.
2.1. Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників їх виникнення.
2.2. Дослідження щодо запобігання утворення горючого середовища, а також щодо запобігання утворення в ньому джерел запалювання.
2.3. Створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.
2.4. Автоматизація технологічних та оперативно-тактичних процесів у системах забезпечення пожежної безпеки об’єктів.
2.5. Методи визначення характеристик пожежної техніки, автоматики, сигналізації, інших виробів і систем протипожежного захисту.
2.6. Методи і засоби випробування горючих матеріалів, вогнегасячих речовин, засобів захисту від небезпечних факторів пожеж, а також методів та засобів контролю й діагностики зразків пожежної техніки, автоматики, сигналізації та інших засобів, пристроїв і систем протипожежного захисту.
2.7. Дослідження з проблем підвищення надійності та ефективності засобів і обладнання пожежної безпеки об’єктів.
3. Проблеми запобігання та локалізації надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків.
3.1. Розвиток наукових основ цивільного захисту. Обґрунтування основ оцінок ризику в повсякденній діяльності людей на окремому об'єкті або регіоні.
3.2. Розробка та створення систем державного та регіонального моніторингу надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.
3.3. Удосконалення існуючих та створення нових методів прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.
3.4. Розробка математичних моделей надзвичайних ситуацій, створення оптимальних алгоритмів ліквідації наслідків аварій та катастроф, в тому числі пошук і рятування людей на воді.
3.5. Розробка наукових основ ефективної організації та проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій.
3.6.Розробка технічних засобів і пристроїв для проведення аварійно-рятувальних робіт.
3.7. Дослідження проблем підвищення стійкості об’єктів життєзабезпечення в умовах впливу вражаючих факторів, наукове обґрунтування комплексу заходів з підготовки систем життєзабезпечення до надзвичайних ситуацій.
3.8. Розробка наукових основ проведення інженерно-технічних, інженерно-технологічних експертиз аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
4. Проблеми психологічного забезпечення діяльності співробітників ДСНС та населення в умовах надзвичайної ситуації.
4.1. Дослідження щодо оцінки напруженості праці та психофізіологічної «вартості» основних видів діяльності в межах ДСНС України.
4.2. Визначення факторів професійної незадоволеності серед персоналу ДСНС України та основних функціональних порушень психічної сфери особистості, що виникають у працівників в процесі службової діяльності.
4.3. Розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-психологічної підготовки персоналу ДСНС до дій в кризових, екстремальних та надзвичайних ситуаціях службової діяльності.
4.4. Діагностика, профілактика та корекція негативних психічних станів, що виникають у працівників під впливом ризиконебезпечних ситуацій службової діяльності.
4.5. Розробка сучасних методів постекстремальної роботи з працівниками, психологічного забезпечення відновлювального періоду діяльності особового складу після виконання складних задач службової діяльності.
4.6. Організація психологічної допомоги в кризових та екстремальних ситуаціях.
4.7. Дослідження проблем психологічного консультування, психотерапії та психореабілітації людей, постраждалих від дій агресивного натовпу, терористичного акту тощо.
5. Проблеми підготовки кадрів для органів і підрозділів ДСНС.
5.1. Обгунтування методів і розробка технічних засобів підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.
5.2. Наукова організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ДСНС України.
5.3. Морально-етичні норми та культура поведінки рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України.
6. Проблеми формування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту.
6.1. Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
6.2. Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально – економічних послуг України з точки зору цивільного захисту.
6.3. Механізми формування державної молодіжної політики та системи розвитку фізичної культури і спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання.
https://www.high-endrolex.com/10