Пріоритетні напрямки наукових досліджень

• розроблення та впровадження інноваційних IT-технологій для забезпечення цивільної безпеки;
• розроблення та удосконалення вогнегасних і вогнезахисних речовин, технічних засобів гасіння і протипожежного захисту, пожежно-технічного обладнання та іншої продукції подібного призначення;
• розроблення методів оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій для забезпечення необхідної пожежної безпеки об’єктів будівництва;
• розроблення та удосконалення методів та алгоритмів створення ефективних автоматичних систем виявлення, локалізації та гасіння пожеж;
• розроблення та створення дослідних зразків спеціальної, протипожежної, пошуково-рятувальної і лабораторної техніки та засобів рятування для оснащення органів управління та сил цивільного захисту. Розроблення модулів до квадрокоптерів для пожежно-рятувального призначення та визначення перспектив використання квадрокоптерів для підвищення ефективності роботи підрозділів ОРС ЦЗ;
• проведення прикладних наукових досліджень з проблем гідрогазодинаміки та тепломасообміну при моделюванні процесів в умовах пожежі;
• проведення прикладних наукових досліджень у галузі безпеки життєдіяльності для забезпечення ефективного державного нагляду у сфері екологічної та промислової безпеки;
• проведення досліджень з питань державного регулювання соціальної політики у сфері цивільного захисту;
• проведення досліджень з питань психологічного захисту постраждалого населення, рятувальників, а також іншого персоналу, який працює в системі ДСНС України;
• удосконалення нормативно-правових та регуляторних актів у сфері міжнародного співробітництва з питань цивільного захисту;
• розроблення нормативно-правових актів, нормативно-методичної та навчальної, наукової та інформаційної літератури, регламентів роботи щодо забезпечення діяльності сил цивільного захисту та виконання покладених на них завдань.