А . С . Рогозін, О . М . Соболь, Р . Т . Левченко Оптимізаційна модель розподілу сил цивільного захисту по регіонам україни

А . С . Рогозін, О . М . Соболь, Р . Т . Левченко Оптимізаційна модель розподілу сил цивільного захисту по регіонам україни
Анотація. В статті розглянуто питання оптимізації розподілу сил цивільного за - хисту по регіонам країни на основі врахування стохастичної природи виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій та участі в процесі ліквідації сил цивільного захисту з інших регіонів . Побудовано оп - тимізаційну модель розподілу сил цивільного захисту на території країни .
Ключові слова: модель , оптимізація , сили , цивільний захист , розпо - діл , регіони .