Спеціалізовані Вчені ради НУЦЗУ

З 1997 року НУЦЗУ має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Згідно з наказом № 715 від 03.12.97 р. Вищої Атестаційної комісії України в нашому навчальному закладі була створена спеціалізована вчена рада К64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Головою спеціалізованої вченої ради був призначений доктор технічних наук, професор Абрамов Ю.О. У лютому 1998 року в стінах НУЦЗУ відбувся перший захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Пожежна безпека".

У травні 2005 року згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 22/10нт від 11.05.2005 р. в Університеті відбулося відкриття спеціалізованої вченої ради Д64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Розширення завдань нашої служби зумовило розширення повноважень спеціалізованої вченої ради та надання їй права розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03-цивільна оборона. А в 2006 році в Університеті почала роботу спеціалізована вчена рада К64.707.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах (Згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 297 від 13.06.2006 р.). За час функціонування спеціалізованих вчених рад в Національному університеті цивільного захисту України було захищено близько 60 дисертаційних робіт, що є показником високого рівня розвитку наукових досліджень.

 У 2014 р. в Університеті, згідно з наказом №642 від 26.05.2014 р. Міністерством освіти і науки України була створена спеціалізована вчена рада Д64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністтю 25.00.02 - механізми державного управління. 

Спеціалізована вчена рада Д64.707.01


(Голова – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Тарасенко Олександр Андрійович)

Паспорт спеціальності 21.06.02-пожежна безпека

Паспорт спеціальності 21.02.03-цивільний захист
Спеціалізована вчена рада К64.707.02

(Голова – доктор біологічних наук, професор Перелигіна Ліна Анатоліївна)

Паспорт спеціальності 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

Дисертації

 • Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції.  [текст] [відгуки] [автореферат]
   
 • Колосович О.С. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу. [текст] [відгуки] [автореферат]
   
 • Косолапов О.М. Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. [текст] [відгуки] [автореферат]
   
 • Неурова А. Б. Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників [текст] [відгуки] [автореферат]
   
 • Сервачак О. В. Психологічне забезпечення масових спортивних заходів на великих стадіонах [текст] [відгуки] [автореферат]
   

 

Спеціалізована вчена рада К64.707.03

Голова – доктор наук з державного управління, доцент Домбровська Світлана Миколаївна

Паспорт спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління

Дисертації

 • Черкаска В. В. Механізми державного управління ефективним розвитком регіону України: на прикладі Запорізької області.   [текст] [відгуки] [автореферат]
   
 • Мамедов С. А.Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів держави в умовах глобалізації економіки. [текст] [відгук 1, відгук 2] [автореферат]
   
 • Вавренюк С. А. Механізми державного управління розвитком фізичної культури i спорту у вищих навчальних закладах України. [текст] [відгук 1, відгук 2] [автореферат]
   
 • Полковниченко Д. Ю. Державне управління соціально-економічним розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій. [текст] [відгук1] [відгук2] [автореферат]
   
 • Волошин О.Л. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні [текст] [відгук1] [відгук2] [автореферат]
   
 • Білотіл О.М. Механізми державного управління в туристичній індустрії на прикладі Причорноморського регіону України [текст] [відгук1] [відгук2] [автореферат]
   
 • Вострікова  Н.В.  Удосконалення  організаційних  механізмів державного управління водними ресурсами в Україні [текст] [відгук1] [відгук2] [автореферат]
   
 • Денисюк О.В.  Механізми державного регулювання забезпечення економічної безпеки фінансового  сектора  України [текст] [відгук1] [відгук2] [автореферат]