Науково-дослідна лабораторія управління у сфері цивільного захисту

Науково-дослідна лабораторія управління у сфері цивільного захисту створена шляхом реорганізації лабораторії управління у кризових ситуаціях.
Лабораторія є окремим науково-дослідним підрозділом Науково-дослідного центру Університету. Основним завданням Лабораторії є проведення науково-дослідних та дослідно-практичних робіт у сфері удосконалення державного управління цивільним захистом України.
Лабораторія в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями ДСНС України, нормативними актами про наукову діяльність навчальних закладів ДСНС України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, а також Положенням про науково-дослідну лабораторію у сфері цивільного захисту.
Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету.
Здійснюючи свою діяльність, Лабораторія від імені Університету налагоджує співробітництво з територіальними управліннями та підрозділами ДСНС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. 3 метою підвищення ефективності наукових досліджень Лабораторія вносить пропозиції керівництву Університету щодо створення тимчасових творчих колективів, до складу яких можуть включатися працівники органів та установ (незалежно від форм власності) і фізичні особи, з оплатою праці за умовами трудового договору та сумісництва.Сторінка у розробці