Література

19.05.2017
НУЦЗУ

У НУЦЗУ вийшли з друку навчальні книги:

1. Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Савченко О.В.
Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: навч. посіб. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 183 с.
ISBN 978-617-7474-83-7

Навчальний посібник «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» призначений для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. У навчальному посібнику послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі теми логічно взаємопов’язані. Багато питань, із розглянутих у навчальному посібнику, недостатньо висвітлено або взагалі не висвітлено в сучасній навчальній літературі. Зокрема, це стосується адміністративно-процесуальної діяльності органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. До кожної теми наведено завдання для самоконтролю, список рекомендованої літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів та обговорень.
Для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ДСНС України, а також практичних працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

2. Чуб І.А., Луценко Ю.В., Яровий Є.А., Уваров Ю.В.
Пожежна профілактика в населених пунктах: практикум / І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2017. – 84 с.

Задачі, які включені до практикуму, спрямовані на вирішення питань профілактики пожеж у населених пунктах та, частково, на виробничих об’єктах. Структурно задачі об’єднані у шість навчальних тем: розрахунок необхідного часу евакуації людей з будівель при пожежі, розрахунок фактичного часу евакуації, розрахунок площі легкоскидних конструкцій (ЛСК), розрахунок параметрів системи природного димовидалення, розрахунок параметрів системи механічного (штучного) димовидалення, розрахунок розмірів протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь магістра, за напрямом «Пожежна безпека», та може бути корисним для працівників ДСНС України.
 

Повернутися до списку новин