Література

20.01.2017
НУЦЗУ

У НУЦЗУ вийшли з друкунавчальні книги:

У НУЦЗУ вийшли з друкунавчальні книги:

1. Технічна механіка рідини і газу: підручник / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. Х. : НУЦЗУ, 2016. 300 с.

У підручнику послідовно розглянуто основні питання технічної механі кирідини і газу: фізичні властивості рідини, гідростатика, гідродинаміка, гідравлічні опори, втрати напору під час рухурідини, прості та складні трубопроводи, неусталений рух рідини, витікання рідини через отвори та насадки,спорожнення резервуарів, вертикальні та нахилені струмені. Викладено питаннятехнічної механіки рідини і газу з використанням спрощеного підходу та векторного аналізу. Окремі питання розкриваються за допомогою теорії похибок для з’ясування їх впливу на точність отриманого результату, насамперед, при розрахунках пожежних струменів. До підручника включено задачідля практичних занять ізнаведенням докладного розв’язання.

2. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, В.М. Сирих.O.Х.: НУЦЗУ, 2016. – 198 с.

Практикум являє собою збірник задач з дисциплін «Пожежна профілактика технологічних процесів», «Пожежна безпека технологічних процесів» для підготовки здобувачів бакалаврського ступеня вищої освіти у галузі знань «Цивільна безпека» за спеціальністю „Пожежна безпека”. Практикум містить 6 розділів, які присвячені теоретичним основам пожежної профілактики технологічних процесів і апаратів, кожний з яких представлений теоретичною частиною, методиками розв’язаннятипових задач, контрольними завданнями та необхідними довідковими матеріалами для їхвиконання. Практикум може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються профілактикою пожеж на виробництві.

Повернутися до списку новин