Література

16.11.2015
НУЦЗУ

У Національному університеті цивільного захисту України надруковано нові навчальні книги!

У Національному університеті цивільного захисту України надруковано нові навчальні книги!

1. Навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України:
Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировой, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко – 213 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні та організаційні основи тактики гасіння пожеж, параметри гасіння, прийоми і способи локалізації та ліквідації пожеж, тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів. Розглянуто організацію, види та особливості оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів на пожежах. Висвітлено порядок організації гасіння пожеж, системи управління (керівництва) силами та засобами, обов’язки посадових осіб з керівництва гасінням пожежі. Представлено методику і послідовність розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж та ін.
Навчальний посібник розраховано на підготовку курсантів, студентів і слухачів навчальних закладів ДСНС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Пожежна безпека».

2. Навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, О.В. Миргород, О.А. Стельмах – 485 с.
У навчальному посібнику розглянуто особливості поведінки будівельних конструкцій при впливі пожежі, вибухів та сейсмічних коливань. Надано відомості щодо теоретичних основ розрахунку будівельних конструкцій в нормальних умовах та під час дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій. Наведено методи та приклади розрахунку будівельних конструкцій з різних матеріалів під навантаженням в нормальних умовах та при впливі пожежі, вибухів і сейсмічних коливань.

3. Навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України:
Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. / Ю.Д. Древаль, С.В. Бєлан, О.М. Бухман, О.П. Шароватова, А.І. Морозов; за заг. ред. проф. Ю.Д. Древаля – 184 с.
Навчальний посібник є складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу при вивченні дисципліни «Діяльність Міжнародної організації праці».
Зміст видання, відповідаючи навчальній програмі дисципліни, розкриває теоретичні та практичні засади діяльності Міжнародної організації праці – від особливостей її створення та становлення, повноважень та структури до основних нормативних позицій щодо врегулювання різних питань у сфері соціально-трудових відносин.
У навчальному посібнику висвітлені питання, орієнтовані на досягнення відповідного сучасним вимогам рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Охорона праці (в галузі цивільного захисту)» з урахуванням нових концепцій щодо координації питань безпеки праці та подолання безробіття на локальному, регіональному і глобальному рівнях.
Навчальний посібник орієнтовано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців з питань охорони праці.

Повернутися до списку новин