Література

15.01.2014
НУЦЗУ

У Національному університеті цивільного захисту України вийшли з друку нові навчальні видання

У Національному університеті цивільного захисту України вийшли з друку нові навчальні видання:

• Практикум із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
Основи технічної діагностики автомобілів:
О.М. Ларін, С.В. Васильєв, С.А. Виноградов, І.В. Грицук, Р.І. Рибалка – 270 с.
Практикум (лабораторні роботи) присвячено питанням технічної діагностики і експлуатації автомобілів. Викладено порядок виконання ряду лабораторних робіт, які передбачають закріплення знань з технічної діагностики та експлуатації автомобілів. Практикум включає зміст і методику виконання лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості і технічні умови по технічній експлуатації та діагностиці автомобілів, завдання по роботі та контрольні питання. У навчальному виданні наведені індивідуальні завдання студентам при вивченні курсу автомобільної підготовки.
Практикум охоплює програмні питання навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Цивільний захист» та «Пожежна безпека» у галузі знань 1702 «Цивільна безпека». Може бути використаний зацікавленими особами для вивчення й оптимізації структури виробничо-технічної бази аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення, підприємств автомобільного транспорту і автомобільного сервісу.

• Навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України:
Методы определения постоянной времени тепловых пожарных извещателей с терморезистивным чувствительным эелементом (рос.мов.): Ю.О. Абрамов, О.Є. Басманов, В.М. Гвоздь – 151 с.

Навчальний посібник містить теоретичні основи методів визначення постійної часу теплових пожежних сповіщувачів з терморезистивного чутливим елементом при їх автономних і об'єктових випробуваннях.

Призначено для слухачів, курсантів та студентів спеціальності «Цивільна безпека» за напрямом підготовки «Пожежна безпека».


 

Повернутися до списку новин