Література

25.09.2013
НУЦЗУ

У Національному університеті цивільного захисту України вийшли з друку нові навчальні видання

      Первинна підготовка пожежного-рятувальника: навч. посіб. / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – 455 с.
В даному навчальному посібнику узагальнено основні керівні документи, які визначають діяльність підрозділів оперативно-рятувальної служби з питань організації служби та реагування на НС. Розглянуто пожежне обладнання та пожежно-технічне оснащення, яке виготовляється в Україні та за кордоном. Наведено порядок технічного обслуговування пожежно-технічного оснащення. Визначено класифікацію надзвичайних ситуацій. Розглянуто основи виживання на місцевості при проведенні пошуково-рятувальних робіт.
      Навчальний посібник призначений для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів ДСНС України, а також інженерно-технічного персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який проводить заняття з особовим складом з професійної підготовки.

        Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки: навч. посіб. / О.М. Ларін, О.М. Семків, М.І. Мисюра, Б.І. Кривошей – Х.: НУЦЗУ, 2012. ‒ 312 с.
       В навчальному посібнику викладено матеріал, який призначений для напрацювання навичок щодо забезпечення оперативної готовності пожежних автомобілів шляхом якісного та своєчасного проведення операцій діагностування, технічного обслуговування та ремонту. Розглянуті питання організації технічної експлуатації в підрозділах ДСНС України. Для курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів навчальних закладів ДСНС України, може бути корисним викладачам та фахівцям відповідної галузі.

        Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці: навч. посіб. / А.Я. Шаршанов, І.Б. Рябова. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2013. ‒ 380 с.
У навчальному посібнику надано основи теорії теплофізичних процесів. Матеріал викладається, починаючи з основних понять та визначень дисципліни “Термодинаміка і теплопередача” і закінчуючи безпосереднім технічним застосуванням її висновків та описом конкретних явищ. При цьому особлива увага приділяється методам розрахунку теплофізичних процесів, які необхідні спеціалістам цивільної безпеки для вирішення інженерних задач професійної діяльності.
       Навчальний посібник призначено для курсантів та слухачів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів, що готують фахівців з цивільної безпеки. Він також може бути корисним ад`юнктам, викладачам, науковим працівникам, що займаються питаннями цивільної безпеки, експертам та працівникам відповідних випробувальних лабораторій.

Повернутися до списку новин