Література

15.05.2013
ЧІПБ НУЦЗУ

В Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси) вийшли друком навчально-методичні видання:

В Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси) вийшли друком навчально-методичні видання:
Навчальний посібник:
Тарандушка Л.А., Одокієнко С.М. «Інженерна та комп'ютерна графіка», 340 с.
Має гриф Міністерства освіти і науки України.
Навчальний посібник містить такі основні розділи як основи технічного креслення, основи будівельного креслення та основи комп'ютерної графіки. В доступній формі описано принципи роботи з системами автоматизованого проектування AUTOCAD, КОМПАС та з графічним редактором CorelDRAW.
Призначений для підготовки фахівців за напрямом 6.170203 „Пожежна безпека” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з навчальної дисципліни „Інженерна та комп'ютерна графіка”, яка відноситься до блоку природничо-наукової підготовки студентів денної та заочної форм навчання.

Навчально-методичний посібник:
Горбаченко Ю.М., Грибенюк Г.С., Капля А.М., Кришталь М.А., Кришталь Т.М., Щерба Т.О. «Основи державного управління у сфері пожежної безпеки», 191 с.
Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Навчально-методичний посібник спрямований на формування у курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для ДСНС України, професійно-важливих якостей, необхідних для діяльності керівника, розвитку здатності до самостійного оволодіння знаннями, формування навичок творчого мислення та здатності до професійного саморозвитку.
Навчально-методичний посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються за напрямом «Пожежна безпека». Також даний посібник може бути корисним для керівного складу ДСНС.

Курс лекцій:
Чубіна Т.Д. «Соціологія», 324 с.
В курсі лекцій стисло викладено основи соціологічних знань із залученням сучасних емпіричних даних.
Особливістю видання є те, що воно передбачає вивчення еволюції соціологічних ідей та розкриття загальносоціологічних і конкретносоціологічних понять. Пропонує аналіз найважливіших соціальних процесів і явищ та їх суб’єктів.
Курс лекцій призначений для курсантів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться актуальними проблемами розвитку суспільства, його наукового пізнання.

Повернутися до списку новин