https://www.high-endrolex.com/10 Конференції та семінари | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Конференції та семінари

06.04.2010

III міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту".

Звіт

Доповіді:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Петришин Любомир Богданович, д.т.н., професор, кафедра прикладної інформатики, технічний університет “AGH”, м. Краків, Польща. “Прикладне застосування геоінформаційних технологій у забезпеченні цивільного захисту”.

2. Потеха Валентин Леонидович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой “Машиноведение и техническая эксплуатация автомобилей”, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь.“Роботизированные системы пожаротушения”.

3. Голуб Сергій Васильович, д.т.н., професор кафедри “Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем”, директор центру доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. “Реалізація інформаційних технологій моніторингу складних об’єктів довкілля як систем багаторівневого перетворення інформації”.

4. Семериков Сергій Олексійович, д.пед.н., доцент кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету. “Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах”.

5. Осипенко Василь Іванович, д.т.н., професор, кафедра інженерного захисту населення і територій, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси. “Комп’ютерне моделювання при дослідженні вогнестійкості будівельних конструкцій”.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1. Застосування комп’ютерних технологій та математичних методів в задачах служби цивільного захисту. 7 квітня 2010 року о 13.30 (лекційний зал №2)

Засідання секції веде: Одокієнко С. М., доцент кафедри загально-технічних дисциплін Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Доповіді:

1. Виноградов А.Г. Применение программного комплекса FLOWVISION для расчета температурного поля в зоне действия водяной завесы.

2. Демьяненко А.В., Бондарь К.А. Организация электронной библиотеки с помощью веб-сайта.

3. Демьяненко А.В., Либега Е.Д. Организация дистанционных курсов с помощью веб-сайта.

4. Демьяненко А.В., Колесник В.А.Организация электронного документооборота с помощью веб-сайта.

5. Круковский П.Г., Качкар Е.В., Григорьян Н.Б. Обоснование необходимости разработки методического обеспечения применения расчетно-экспериментального метода для определения огнестойкости покрытий на металлических конструкциях.

6. Кукуєва В.В., Водяницький О.О. Застосування квантово-хімічних розрахунків для пошуку ефективних інгібіторів горіння.

7. Лега А. Л., Панасенко О.В. Методика експериментального визначення розподілу краплин конусного розпиленого струменя.

8. Лега А. Л., Панасенко О.В. Спосіб ламінарізації потоку у стволах РСК-70.

9. Марченко А.П. HD DVD (формат оптичного диска високої щільності).

10. Марченко А.П., Частоколенко І.П. HDTV (High Definition Television).

11. Медовник А.О. Формат Full HD.

12. Одокиенко С.Н., Гребинык И. А. Обучающий компонент адаптивной гипермедиа системы.

13. Поздеев С.В., Некора О.В., Поздеев А.В. Математическое моделирование разрушения железобетонной балки при пожаре.

14. Поздеев С.В., Тищенко И.Ю. Математическое моделирование тепловых процессов в печи для испытания на огнестойкость железобетонных колонн.

15. Руденко Ю.В. Концепція електронного офісу.

Секція 2. Пожежна безпека та інженерний захист населення і територій від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій. 7 квітня 2010 року о 13.30 (лекційний зал №3)

Засідання секції ведуть: Тупицький В.М., ст. викладач кафедри пожежної профілактики Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля; Григор’ян Б.Б., доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальної техніки Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Доповіді:

1. Биков В.І., Цікановський В.Л.Аналіз доцільності застосування радіопідривних систем ініціювання капсул вогнегасників катапультного типу.

2. Гладовський Д.М., Тараненко Н.В., Ярославцев М.І. Про необхідність єдиного підходу до умовного позначення пожежних сповіщувачів.

3. Качкар Е.В., Ковалев А.И. Анализ состояния вопроса о применении вспучивающихся огнезащитных покрытий для защиты железобетонных конструкций.

4. Лисенко В.О. Метод побудови частотнонезалежних антен для короткохвильових радіостанцій.

5. Магльована Т.В., Нижник Т.Ю. Використання полімерних біоцидних флокулянтів в технології водопідготовки.

6. Нуянзін В.М., Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Цвіркун С.В., Гвоздь В.М., Сташенко С.І. Визначення температур у зразках бетону, штучно зістарених на 5, 10, 15 та 20 років під впливом “стандартного” температурного режиму пожежі.

7. Отрош Ю.А. Визначення фактичних механічних характеристик арматури методом “зрізу різьби” в конструкціях після пожежі.

8. Сташенко С.І., Кришталь В.М., Левченко Д.Є., Сахнік В.П. Окремі аспекти підвищення якості підготовки кадрів рятівних структур.

9. Яротник О.Е., Полтавець Я.М., Ярославцев М.І. Підхід до створення роботизованої автоматичної установки пожежегасіння на базі приводу портальної конструкції.

Секція 3. Інформаційне, технічне та програмне забезпечення систем соціо-екологічного моніторингу. 7 квітня 2010 року о 13.30 (лекційний зал №4)

Засідання секції веде: Левченко Д.Є., начальник лабораторії контролю за обігом небезпечних речовин Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Доповіді:

1. Левченко А.Д., Левченко Д.Є., Землянський О-г.М., Биков О.М. Фотоколориметричний автоматизований газоаналізатор.

2. Левченко А.Д., Левченко Д.Є., Землянський О-р М., Землянський О‑г М. Імітаційний випробувальний стенд “тепло‑димовий канал”.

3. Немченко В.В. Використання нейромереж як засобу координації структури багаторівневих моніторингових систем.

4. Нечипоренко В.Ю. Гібридні системи багаторівневого перетворення інформації.

5. Осауленко І. А., Горяна І. В. Оптимізація витрат на основі системи моніторингу.

6. Слепцов В.Ф., Дробот И.В. Применение стохастического программирования для определения запасов при вероятностном характере расходов сырья.

Секція 4. Методика викладання навчальних дисциплін та організація освітньо-виховного процесу у вищих навчальних закладах. 7 квітня 2010 року о 13.30 (лекційний зал №5)

Засідання секції веде: Тарандушка Л. А., доцент кафедри загально-технічних дисциплін Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Доповіді:

1. Гадецька З.М., Дробот І.В. Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій в туристичній індустрії.

2. Дробот І.В., Селістрар О.М. Групова динаміка та комунікації в програмній інженерії.

3. Касярум С.О. Формування мотиваційно-ціннісного компоненту природничо-наукової компетенції в процесі викладання фізики.

4. Пархоменко С.А. Роль патріотизму у вихованні майбутніх рятівників.

5. Пархоменко Т.В., Казьмірик С.В. Роль пам’яті при вивченні навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах.

6. Тарандушка Л.А., Гаркава А.А. Визначення оптимальної методики для навчання студентів в системі дистанційного навчання.

Анонс

Повідомляємо, що 6-7 квітня 2010 року в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України відбудеться III Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту”. Взяти участь в її роботі запрошуємо науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та магістрів, а також курсантів та студентів вищих навчальних закладів.

Секції конференції:

1. Застосування комп’ютерних технологій та математичних методів в задачах служби цивільного захисту.
2. Пожежна безпека та інженерний захист населення і територій від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій.
3. Інформаційне, технічне та програмне забезпечення систем соціо-екологічного моніторінгу.
4. Методика викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах.

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінариhttps://www.high-endrolex.com/10