Конференції та семінари

19.03.2014

Інтернет-конференція «Державне регулювання науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».

Анонс

Шановні колеги. Національний університет цивільного захисту України Запрошуємо до співпраці в рамках Всеукраїнської інтернет-конференції «Державне регулювання науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».

19-20 березня 2014 на базі інформаційного порталу (http://nuczu-conference.com/ ) Національного університету цивільного захисту України відбудеться інтернет-конференція «Державне регулювання науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту».


Оргкомітет конференції:

Голова:

БОЙКО Анатолій Павлович, перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Заступники голови:

САДКОВИЙ Володимир Петрович, ректор НУЦЗ України, кандидат психологічних наук, професор

АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, проректор з наукової роботи НУЦЗ України, доктор технічних наук, професорЧлени оргкомітету:

ОДАРЮК Павло Васильович, Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області,кандидат технічних наук, доцент

Огаренко Віктор Миколайович, ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор

Монаєнко Антон Олексійович, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України.

ІЛЬЯШЕНКО Вікторія Анатоліївна, головний редактор журналу «Держава та регіони». Серія «Державне управління» Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор

Дегтярь андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Харківської державної академії культури, доктор наук з державного управління, професор.

Іваницька Ольга Михайлівна, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ) доктор наук з державного управління, професор.

Черниш Олена Іванівна, професор кафедри менеджменту у невиробничій сфері Донецького державного університету управління, доктор наук з державного управління, професор.

ТРУШ Олександр Олегович , професор кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального институту державного управління НАДУ, кандидат наук з державного управління, доцентСекретар:

ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності НУЦЗ України, доктор наук з державного управління, доцент

КЛЮЧКА Юрій Павлович начальник науково-дослідної лабораторії моніторингу у надзвичайних ситуаціях доктор технічних наук, старший науковий співробітник

ШЕВЧЕНКО Роман Іванович начальник науково-дослідної лабораторії управління у кризових ситуаціях кандидат технічних наук, старший науковий співробітникТехнічний секретар

ГОВАЛЕНКОВ Сергій Сергійович науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у кризових ситуаціях.

КІРОЧКІН Олексій Юрійович науковий співробітник науково-дослідної лабораторії моніторингу надзвичайних ситуацій.Тематичні рубрики.

1. Механізми формування та реалізація державної політики у сфері реформування вищої освіти;

2. Державні механізми забезпечення якості вищої професійної освіти;

3. Державне регулювання введення нових освітніх стандартів;

4. Механізми державного управління в соціальній та екологічній сферах;

5. Державні механізми забезпечення екологічного захисту населення;

6. Державні механізми забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

7. Економічні аспекти державного управління в сфері підготовки фахівців цивільного захисту;

8. Нормативно - правові аспекти підготовки фахівців у сфері цивільного захисту;

9. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки кваліфікованих фахівців.Важливі дати конференції:

до 4 грудня 2013 - перше інформаційне повідомлення;

до 4 лютого 2014 - друге інформаційне повідомлення;

до 4 березня 2014 - прийом заявок і тез доповідей на участь у конференції;

19-20 березня 2014 робота конференції за рубриками (тематичні доповіді);

до 22 березня 2014 формування і розсилка рішення конференції;

до 1 квітня 2014 формування і розсилка електронного збірника конференції .

Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до тематику рубрик з урахуванням заявок, що надійшли , тез і побажань учасників.


Контактна інформація:

Координатор з підготовки тез конференції та розміщення їх на інформаційному порталі - Говаленков Сергій Сергійович

Office: +380577073490
Mobile: + 380634716774
Fax: +380573702131
Email: govalenkovSS@nuczu.edu.ua
www: http://nuczu.edu.ua/

Загальний координатор з проведення конференції - Шевченко Роман Іванович

Office: +380577073490
Mobile: + 380502117733
Fax: +380573702131
Email: shevchenkoRI@nuczu.edu.ua

Сайт організації, що представляє конференцію - http://nuczu.edu.ua

Вимоги до публікацій: обсяг тез до 3 стор., статей докторів наук (або рецензовані докторами наук за напрямком ) – до 10 стор (докладніше про вимоги до оформлення статей можна дізнатися на офіційному сайті Національного університету цивільного захисту України http://nuczu.edu.ua/ukr/science/y_ppb/for_authors/ ). Розміщення на інформаційному порталі мовою оригіналу. Робоча мова – англійська, російська, українська. Матеріали супроводжуються анотацією до 10 рядків на одній з робочих мов конференції. Статті будуть опубліковані в науковому журналі Національного університету цивільного захисту України з питань державного управління.

Інформаційне повідомлення (пропозиція) про співробітництво - до 1 стор формату А4 на будь-якій з мов конференції.


Оформлення тез доповіді - Microsoft Word.


Структура тез доповіді:

Прізвище та ініціали авторів. (Країна, контактна інформація)

Назва доповіді.

Постановка проблеми.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Цитована література.


З повагою, оргкомітет конференції.

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінари