Конференції та семінари

06.12.2013

«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій».

Анонс

V Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій" відбудеться 6-7 грудня 2013 року на Факультеті пожежно-рятувальної діяльності Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: узагальнення наукових здобутків в галузі знань про надзвичайні ситуації, фізико-хімічні процеси, які відбуваюся у зоні стихійного лиха, психології людини в надзвичайних умовах, обговорення проблем, стану та перспектив розвитку системи цивільного захисту України.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

ректор академії пожежної безпеки, к. психол.н, професор, Кришталь М.А.; проректор академії з наукової роботи та міжнародного співробітництва Капля А.М.; головний науковий співробітник академії Акіньшин В.Д.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету: начальник факультету пожежно-рятувальної діяльності к.і.н. доцент Зайвий Валерій Васильович.

Співголова оргкомітету: начальник кафедри процесів горіння, кандидат хімічних наук, доцент Кукуєва Віталіна Віталіївна.

Члени оргкомітету: начальник кафедри оперативно-тактичної діяльності к.ю.н., доцент Засунько С.С., начальник кафедри техніки к.т.н., доцент Стась С.В., професор кафедри процесів горіння к.ф.-м. н., доцент Виноградов А.Г., професор кафедри процесів горіння к.х.н., старший науковий співробітник Єлагін Г.І., зав. кафедри прикладної гідромеханіки та механотроніки НТУУ «КПІ», д.т.н., професор Яхно О.М., професор кафедри будівельних конструкцій д.т.н., професор Осіпенко В.І., професор кафедри енергетичних технологій факультету машино- та приладобудування Габровського технічного університету Христо Славчев, начальник кафедри пожежно-аварійної рятувальної техніки Гомельського командно-інженерного інституту к.т.н. Пасовець В.Н., професор Академії державної протипожежної служби (м. Москва), д.т.н. професор Пузач С.В., начальник відділу профпідготовки керівництва кадрів Служби цивільного захисту і надзвичаних ситуацій МВС Республіки Молдова підполковник рятувальної служби Губенку Серджиу Ефим.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

15 жовтня 2013 року – подання тез доповідей та заявок учасників

1 листопада 2013 року – друге інформаційне повідомлення.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1) Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи.

2) Технічне забезпечення гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт.

3) Фізико-хімічні процеси в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та їх моделювання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для учасників конференції планується видання збірника тез доповідей. Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю, обсягом 1-2 повні сторінки, включаючи таблиці та рисунки. Текст слід підготувати у редакторі WORD, формат А4, шрифт - Times New Roman; 12 кеглем; поля: усі поля – 25 мм; колонтитули: верхній – 0, нижній – 15 мм; без нумерації сторінок; палітурка – 0; абзац – 12,5 мм; інтервал – одинарний.

Матеріали тез доповідей викладаються у такій послідовності:

– назва доповіді (малими літерами, жирний шрифт, по центру);

– через рядок – ініціали та прізвища, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора(-ів) (курсив, по центру);

– через рядок – основний текст;

– через рядок – список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру жирним шрифтом).

Скорочення й умовні позначення повинні відповідати діючим міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць виміру. Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках коло правої границі тексту). Формули, таблиці та малюнки відокремлюються від основного тексту порожніми рядками. Текст подається у друкованому вигляді на папері А4 (1 примірник), підписаному автором(-ами) та у вигляді файлу електронною поштою (E-mail: confapb2013@gmail.com). Назва файлу повинна складатися з прізвища автора (латинськими літерами), якщо авторів кілька – назвою є прізвище автора викладеного першим: ivanenko.doc (автор Іваненко), katerуnchuk.doc (автори Катеринчук, Василенко, Шевчук).

Оргкомітет залишає за собою право на прийняття рішення щодо публікації тез доповідей, якщо вони подані з порушеннями вимог до оформлення та термінів подання матеріалів.

Мова конференції: українська, російська.

Місце проведення: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ

Факультет пожежно-рятувальної діяльності Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, вул. Онопрієнка 8, м. Черкаси, 18034.

Довідки за телефоном: (050) 41-61-451, (067) 74-33-468, (063) 25-36-665

E-mail: confapb2013@gmail.com. Контактні особи: Кукуєва Віталіна Віталіївна, Поздєєв Андрій Валерійович, Бурляй Ігор Володимирович

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінари