Конференції та семінари

21.11.2012

І Міжвузівська науково-методична конференція «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях».

Звіт

Перша міжвузівська науково-методична конференція "Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях" відбулася 21 листопада 2012р. на базі Національного університету цивільного захисту України. У роботі конференції взяли участь представники з 18 міст України.
У рамках конференції було організовано роботу 2-х секцій:
- секція №1 "Оцінка впливу надзвичайних ситуацій та їх наслідків на навколишнє середовище";
- секція №2 "Освітні, соціально-економічні та правові аспекти безпеки навколишнього середовища".
У результаті обговорення питань щодо розвитку потенціалу регіонального співробітництва в галузі попередження й мінімізації екологічних наслідків надзвичайних ситуацій учасники конференції ухвалили:
1. Розвивати міжрегіональне екологічне співробітництво між провідними освітніми закладами, науковими установами, обласними управліннями Міністерства екології і природних ресурсів України, громадськими екологічними організаціями, засобами масової інформації, зокрема:
• проводити щорічно конференцію «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях» у різних регіонах України для налагодження міжрегіональних партнерських відносин між усіма установами, які зацікавлені в забезпеченні екологічної безпеки й захисту навколишнього середовища під час надзвичайних ситуацій;
• створити електронну базу даних ситуативних прикладів щодо впливів надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище та пом’якшення їх наслідків;
• впроваджувати міжрегіональні освітні або науково-дослідні проекти щодо забезпечення екологічної безпеки й захисту навколишнього середовища в надзвичайних ситуаціях.
2. Ініціювати на міжрегіональному рівні необхідні дії щодо забезпечення екологічної безпеки й захисту навколишнього середовища в надзвичайних ситуаціях, зокрема:
• клопотати перед Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством надзвичайних ситуацій України щодо необхідності розробки відомчого нормативного документа з питань оцінки впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру на навколишнє середовище;
• розробити концепцію запобігання та протидії екологічним наслідкам надзвичайних ситуацій;
• ініціювати розробку спільного нормативно-правового акту Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо врахування критеріїв екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій;
3. Сприяти об’єднанню зусиль зацікавлених організацій та установ у галузі попередження та мінімізації екологічних наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема:
• ініціювати транскордонні проекти з метою вивчення передового досвіду та сучасних методів визначення екологічних ризиків надзвичайних ситуацій, їхніх прийнятних рівнів, імовірних рівнів важкості екологічних наслідків надзвичайних ситуацій;
• розробити пропозиції щодо гармонізації національного законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки й захисту навколишнього середовища в надзвичайних ситуаціях із міжнародними стандартами.
Матеріали конференції: збірник тез, резолюція.
 

Анонс

Шановні колеги! Інформуємо Вас про те, що на базі Національного університету цивільного захисту України 21 листопада 2012 р. відбудеться І Міжвузівська науково-методична конференція «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях».

Конференція організована під егідою ректора НУЦЗУ генерал-лейтенанта служби цивільного захисту професора В.П. Садкового та начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області Р.О. Квартенко.

Організатори запрошують до участі в конференції науково-педагогічних працівників, експертів, практиків, молодих вчених, представників еколого-аналітичних лабораторій.НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

На конференції планується робота за наступним напрямами:

Розвиток потенціалу регіонального співробітництва в галузі запобігання екологічним наслідкам надзвичайних ситуацій та їх мінімізації
Правове забезпечення регіонального співробітництва в галузі екологічної безпеки
Оцінка впливу надзвичайних ситуацій та їх наслідків на навколишнє середовище
Шляхи розвитку екологічної освіти для забезпечення безпеки і захисту навколишнього середовища в надзвичайних ситуаціях
Соціально-економічні інструменти партнерства для вирішення екологічних проблем за настання надзвичайних ситуаційОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Роботу конференції буде організовано у вигляді круглого столу та тематичних секцій.

Для участі у конференції необхідно до 30 вересня 2012 року надати до оргкомітету заявку на участь у конференції та тези доповіді.

У заявці необхідно вказати повністю П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, номер контактного телефону, e-mail, тему доповіді, форму участі.

Тези доповідей, представлені в зазначений термін і оформлені відповідно до поданих вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції за рахунок організаторів.

Всі матеріали друкуються в авторській редакції. Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактичних даних та мовностилістичний рівень написання матеріалів.

Витрати, пов’язані з відрядженням, проживанням та харчуванням, здійснюються за рахунок учасників конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, 61023, м. Харків.

Адреса для листування: кафедра «Охорони праці та техногенно-екологічної безпеки», НУЦЗУ, вул. Чернишевська, 94, 61023, м. Харків, Україна.

Довідки за тел.: 0677011328 – Варивода Є.О., 0666741323 – Карпець К.М., (057) 704-18-02 – Андронов В.А.Голова конференції – доктор технічних наук, професор Андронов Володимир Анатолійович, проректор з наукової роботи НУЦЗУ; тел. (057) 704-18-02, e-mail: andrnvvladimir@rambler.ru;

Секретар конференції – кандидат географічних наук Варивода Євгенія Олександрівна, доцент кафедри «Охорони праці та техногенно-екологічної безпеки» НУЦЗУ; тел. 0677011328,

e-mail: e.varyvoda@gmail.com.

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінари