https://www.high-endrolex.com/10 Конференції та семінари | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Конференції та семінари

19.04.2012

IV міжнародна наукова конференція курсантів і студентів, ад’юнктів та професорсько-викладацького складу «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України».

Анонс

19 квітня 2012 року Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля проводить IV міжнародну наукову конференцію курсантів і студентів, ад’юнктів та професорсько-викладацького складу «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України».

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: узагальнити досвід управління у сфері практичної діяльністю підрозділів МНС України; простежити становлення соціально-психологічної, економічної та нормативно-правової підсистем забезпечення єдиної державної системи цивільного захисту, з’ясувати проблеми, перспективи розвитку, шляхи вдосконалення; сприяти розвитку активності курсантів (студентів), ад’юнктів і професорсько-викладацького складу у науково-дослідній роботі.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
• організаційно-управлінські аспекти забезпечення діяльності органів та підрозділів МНС України;
• соціально-психологічні аспекти управління діяльністю органів та підрозділів МНС України;
• організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів МНС України;
• нормативно-правове регулювання органів та підрозділів МНС України;
• організація діловодства в органах управління та підрозділах МНС України.


Місце проведення: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
Адреса: 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Кришталь Микола Андрійович, ректор Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, к.психол.н., доцент.
Заступники голови оргкомітету:
Тищенко Ігор Юрійович, перший проректор Академії з навчальної та методичної роботи, к.і.н., доцент;
Капля Анатолій Миколайович, проректор Академії з наукової роботи та міжнародного співробітництва, к.пед.н., доцент;
Грибенюк Геннадій Сергійович, начальник факультету управління Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, д.психол.н., професор.
Члени оргкомітету:
Качала Тамара Миколаївна проректор з науково-дослідної роботи і міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету, д.е.н., професор;
Давиденко Леонід Миколайович – завідувач кафедри загально-правових дисциплін Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцент;
Раковська Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри загально-правових дисциплін Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н.;
Нікітіна Тетяна Володимирівна декан факультету цивільного захисту та техногенної безпеки Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, к.соц.н., доцент;
Засунько Сергій Станіславович - начальник кафедри оперативно-тактичної діяльності Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, к.ю.н., доцент;
Кришталь Тетяна Миколаївна - завідувач кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, к.е.н., доцент;
Горбаченко Юрій Миколайович - доцент кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
Секретар оргкомітету: Гора Вячеслав Анатолійович, доцент кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Заяву на участь у конференції надсилати за адресою:
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, кафедра економіки та управління, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034.
Довідки за телефоном: (063)65-64-096, E-mail: Кaphedra_EtaU@ukr.net
Контактні особи: Гора Вячеслав Анатолійович.


ТЕРМІН ПОДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ
Для учасників конференції планується видання збірника тез доповідей. Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю, обсягом до 3-ох сторінок, включаючи таблиці та рисунки. Текст слід підготувати у редакторі WORD, формат А4, шрифт - Times New Roman, кегль – 14; поля: усі поля – 25 мм; колонтитули: верхній – 0, нижній – 15 мм; без нумерації сторінок; палітурка – 0; абзац – 12,5 мм; інтервал – одинарний.
Матеріал тез доповідей викладається у такій послідовності:
– ініціали та прізвища, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора(-ів) (курсив, по центру);
– через рядок – назва доповіді (великими літерами, жирний шрифт, по центру);
– через рядок – основний текст;
– через рядок – список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру жирним шрифтом).


Скорочення й умовні позначення повинні відповідати діючим міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць виміру. Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках коло правої границі тексту).

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінариhttps://www.high-endrolex.com/10