Конференції та семінари

29.03.2012

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності»..

Звіт

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів „Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, яка відбулася 29 березня 2012 року у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, проведена з метою сприяння вирішенню проблем розвитку безпеки життєдіяльності та визначенню перспектив на майбутній період, а також сприяння застосуванню передових наукових досягнень у галузі техногенно-екологічної безпеки.
У роботі конференції взяли участь близько 50 курсантів та студентів, а також понад 20 науково-педагогічних працівників університету та інших навчальних закладів. В цілому, на конференції було представлено 5 навчальних закладів.
З доповідями на пленарних і секційних засіданнях виступили 45 осіб. Учасники заслухали та обговорили доповіді з проблем підвищення рівня захищеності об’єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об’єктів від надзвичайних ситуацій, моделювання явищ техногенного і природного характеру та технологій їх ліквідації, розробки державних заходів у галузі цивільного захисту та пожежної безпеки, формування моральних та психологічних рис офіцера пожежно-рятувальної служби, екологічні і медико-біологічні аспекти життєдіяльності. Особливу увагу було зосереджено на питаннях підвищення рівня захищеності об’єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об’єктів від надзвичайних ситуацій.
Учасники конференції відзначили, що за останні роки активізувались роботи в напрямі формування нових концептуальних підходів щодо підвищення рівня безпеки об’єктів та населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій та об’єктів від надзвичайних ситуацій, інноваційних проектів щодо перспектив забезпечення безпеки життєдіяльності.
Подальшого розвитку набувають міжрегіональні зв’язки у галузі безпеки життєдіяльності. Разом із тим, доводиться констатувати, що ситуація щодо рівня захищеності об’єктів та населених пунктів повністю не вирішена та потребує постійної уваги як з боку нашої держави, так і інших держав.

Учасники конференції рекомендують зосередити основні зусилля на таких проблемах:

1. Розробка, вдосконалення методик випробування та впровадження екологічнобезпечних вогнегасних речовин, приладів і матеріалів відповідно до існуючих вимог.
2. Розроблення методичних рекомендацій з питань моделювання явищ техногенного й природного характеру та технологій ліквідації їх наслідків.
3. Розроблення і здійснення державної програми щодо навчання населення правилам пожежної безпеки, екологічної культури та діям в умовах надзвичайних ситуацій.
4. Дослідження психолого-педагогічних аспектів підготовки рятувальників.
У галузі міжнародного співробітництва з питань забезпечення безпеки життєдіяльності пропонується здійснення таких заходів:
1. Координація національних і міжнародних програм та організація більш тісного наукового спіробітництва на європейському та регіональному рівнях.
2. Проведення чергової міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів у 2013 році на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
3. Налагодження партнерських стосунків, обмін делегаціями, створення мережі наукових та віртуальних центрів з використанням сучасних інтерактивних телекомунікаційних засобів.
Організатори конференції впевнені в необхідності подальшої активізації та об’єднанні зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем безпеки життєдіяльності і визначення пріорітетних напрямів їх розвитку в майбутньому.

Матеріали конференції: зміст, збірка праць.

Анонс

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 29 березня 2012 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».

повернутися до інших конференцій

Конференції та семінари