Конференції та семінари

17.11.2011

Міжнародна науково-практична конференція "Пожежна безпека – 2011".

Звіт

РЕЗОЛЮЦІЯ Х Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека – 2011»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека – 2011» відбулася 17-18 листопада 2011 року у Національному університеті цивільного захисту України м. Харків.

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці з пожежної безпеки – науковці науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, керівники структурних підрозділів, територіальних управлінь та аварійно-рятувальних формувань і служб МНС України, представники заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, що провадять свою діяльність у сфері пожежної безпеки.

У рамках конференції організовано роботу 6 секцій, на яких представлено понад 180 доповідей. Усього в роботі конференції взяли участь близько 160 фахівців від 20 установ та організацій з України, Азербайджанської Республіки, Німеччини, Республіки Білорусь, Республіки Польща, Республіки Таджикистан та Російської Федерації.
Конференція відмічає наступне

У 2011 році Міністерством надзвичайних ситуацій України забезпечено своєчасне та ефективне реагування на всі пожежі, залучені сили МНС діяли професійно, ефективно і самовіддано.

Основні зусилля МНС України були зосереджені на вирішенні основних завдань – запобігання пожеж і зменшення їх кількості, порятунок людей та матеріальних цінностей, мінімізація матеріальних збитків. З початку 2011 року в Україні у порівнянні з минулим роком вдалося зменшити кількість лісових пожеж на 30 %, їх площу в 8 разів, підрозділами МНС України ліквідовано понад 42 тис. пожеж, врятовано на пожежах 2 тис. 392 особи, не допущено знищення близько 12 тис. будівель і 665 одиниць техніки. Економічний ефект від виконання завдань підрозділами МНС України склав понад 1 млрд. 500 млн. гривень.
Продовжувалася робота з підготовки висококваліфікованих кадрів для потреб МНС України. Національний університет цивільного захисту України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля та Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту здійснювали навчання та випуск молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів більш як за 10 спеціальностями і спеціалізаціями.

Розвивалося співробітництво між вищими навчальними закладами МНС України, територіальними управліннями МНС Украйни і ДТБ України, підрозділами. Національний університет цивільного захисту України та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності розпочали двосторонній обмін навчально-науковим досвідом.
Продовжувався плідний обмін науково-технічною інформацією щодо новітніх наукових досягнень та інноваційних розробок у сфері пожежної безпеки у рамках науково-технічних та науково-практичних конференцій, які проводилися МНС України, вишами та НДІ МНС України.

Розвивалося міжнародне співробітництво між МНС України, вищими навчальними закладами МНС України, науково-дослідними установами МНС України та спорідненими міністерствами та установами Польщі, Німеччини, Швеції, Угорщини, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Таджикистан та Російської Федерації з актуальних питань запобігання та гасіння пожеж, проведення оперативних спільних дій, застосування новітніх зразків пожежної і аварійно-рятувальної техніки та обладнання, підвищення ефективності підготовки кадрів, вдосконалення існуючої системи обміну інформацією про пожежі, забезпечення пожежної безпеки у рамках чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Конференція основними пріоритетами у сфері пожежної безпеки на найближчий період рекомендує визнати:
• подальше підвищення рівня протипожежного захисту населення і територій, готовності сил МНС до оперативних дій щодо попередження, локалізації та ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
• подальший розвиток наукових досліджень з актуальних проблем пожежної та техногенної безпеки, прогнозування пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру, розробки та застосування новітніх систем раннього виявлення пожежі, сучасної пожежної і аварійно-рятувальної техніки та обладнання сучасного світового рівня, створення новітнього інформаційного забезпечення для підвищення ефективності управління підрозділами МНС України під час ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного характеру та організації аварійно-рятувальних робіт;
• подальшу взаємодію і творче співробітництво між науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами та підрозділами МНС України з актуальних питань пожежної та техногенної безпеки, проведення спільних досліджень та обговорення отриманих результатів, обмін науково-технічною та методичною інформацією, узагальнення та поширення передового досвіду з метою отримання економічно відчутних результатів та раціонального використання матеріальних та людських ресурсів;
• подальше входження України як повноправного учасника до системи міжнародного співробітництва з науково-дослідної діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки, налагодження прямих багатосторонніх зв'язків між науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами МНС України та науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і підприємствами інших держав, участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій, виставкових заходів.
З урахуванням доповідей і виступів учасники конференції пропонують:
• спрямувати тематику та зміст наукових досліджень на підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки об’єктів, розробку методів та засобів виявлення, оцінки та прогнозування ризику виникнення пожеж на транспорті і на потенційно небезпечних об'єктах з залученням системних даних Державного реєстру ПНО, створення систем раннього виявлення пожеж, розробку та застосування сучасної пожежної і аварійно-рятувальної техніки та обладнання, створення новітнього інформаційного забезпечення з використанням страхового фонду документації для підвищення ефективності управління підрозділами МНС України під час ліквідації пожеж, організації аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт;
• підвищити ефективність впровадження результатів наукових досліджень з актуальних питань пожежної безпеки, дослідно-конструкторських робіт та розробок новітніх систем раннього виявлення пожежі, пожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання у практику оперативних дій частин і підрозділів МНС України. З урахуванням наукоємності, перспективності обладнання протипожежного призначення, що представлено підприємствами та фірмами «Технопарк пожтехніка» (м. Харків), ПП «Луньов» (м. Харків), ПТП «Брадмайстер» (м. Харків), ПТК «А+В» Украина» (м. Київ), ТОВ ВКП «ТІРАС» (м. Вінниця), ТОВ «Хладартехсоюз» (м. Запоріжжя), ТДВ СКБ «Електронмаш» (м. Чернівці), ТОВ «Дослідне випробувально-виробниче підприємство «ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ» (м. Харків), ТОВ «Аргус-Інформ» (м. Харків), група компаній «БРАНД» (м. Київ), ТОВ «АСФА» (м. Харків), ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» (м. Харків), ТОВ «Завод спецелектрообладнання» (м. Харків), конференція рекомендує його до впровадження;
• розширити проведення моніторингу стану пожежної безпеки у природних екосистемах та використання систем обміну інформацією про лісові пожежі;
• удосконалити розробку та впровадження інформаційних технологій, УІАС з НС та автоматизованих систем управління підрозділами МНС України;
• розробити програму МНС України в області стандартизації, метрології та сертифікації новітніх систем раннього виявлення пожежі, пожежної і аварійно-рятувальної техніки та обладнання;
• сприяти залученню науково-педагогічного потенціалу вишів та науково-дослідних установ до розгляду питань з реформування діяльності МНС України в частині розробки нормативних та правових актів;
• удосконалити систему кваліфікаційних вимог до випускників вишів та удосконалити методику обґрунтування загальної кількості молодих фахівців для потреб МНС України;
• провести робочу нараду з питання організації науково-освітнього центру як дорадчого органу для аналізу та вирішення проблем підготовки фахівців та практичного впровадження результатів наукових досліджень;
• сприяти залученню молодих вчених, аспірантів та студентів старших курсів вишів до розв’язання актуальних проблем у сфері пожежної та техногенної безпеки і міжнародного науково-технічного співробітництва;
• розбудовувати міжнародне співробітництво у сфері пожежної та техногенної безпеки шляхом реалізації єдиної науково-технічної політики в галузі наукових досліджень, розроблення новітніх зразків пожежної техніки й обладнання та оснащення ними аварійно-рятувальних підрозділів МНС України.

Наступну ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Пожежна безпека» провести у 2013 році на базі УкрНДІЦЗ.
 

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека – 2011»


повернутися до інших конференцій

Конференції та семінари