Конференції та семінари

06.04.2011

ХV науково-технічна конференція курсантів та студентів «Запобігти, врятувати, допомогти».

Звіт

Резолюція за підсумками роботи ХV науково-технічної конференції курсантів та студентів Національного університету цивільного захисту України “Запобігти, врятувати, допомогти”(6-7 квітня 2011 р.)


6 - 7 квітня 2011 р. в Національному університеті цивільного захисту України пройшла ХV науково-технічна конференція курсантів та студентів “Запобігти, врятувати, допомогти”.
В роботі ХV науково-технічної конференції прийняли участь курсанти та студенти всіх факультетів Національного університету цивільного захисту України, науково-педагогічні працівники НУЦЗУ, представники Гомельського інженерного інституту МНС Республіки Бєларусь, Командно-інженерного інституту МНС Республіки Бєларусь, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Також, активну участь у роботі конференції прийняли представники Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету, Національного технічного університету «ХПІ» та Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. Всі учасники конференції відзначають, що реформа системи освіти висуває нові вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців з вищою професійною освітою.

Головною передумовою реалізації цих вимог є створення в Університеті організаційної, методичної й матеріальної бази для наукової діяльності курсантів та студентів як неодмінної складової частини вищої професійної освіти.
Велику увагу розвитку системи науково-дослідної роботи курсантів та студентів НУЦЗУ приділяють Вчена Рада, Рада молодих вчених, ректорат, факультети та кафедри Університету.

Практика роботи в цій сфері показує, що в сучасних умовах назріла необхідність в удосконаленні системи організації і розвитку наукової діяльності курсантів та студентів.
Учасники конференції відзначають своєчасність і важливість заходів щодо підтримки наукової творчості курсантів та студентів, проведених в Університеті, підтримують роботу наукового товариства курсантів та студентів по збереженню й розвитку науково-дослідної діяльності курсантів та студентів.

За підсумками доповідей учасники конференції пропонують:
1. Вважати науково-дослідну роботу курсантів та студентів Університету найважливішою складовою частиною освітнього процесу.
2. Звернути увагу на необхідність формування мотивації до дослідницької роботи та сприяння курсантам та студентам в оволодінні науковим методом пізнання.
3. Сприяти вихованню творчого відношення до своєї професії через дослідницьку діяльність.
4. Підтримати діяльність курсантських та студентських наукових гуртків і розвивати нові форми науково-дослідної діяльності курсантів та студентів; участь курсантів та студентів у виконанні наукової роботи на договірній тематиці.
5. Здійснювати відбір талановитих курсантів та студентів, котрі мають здібності до науково-дослідної діяльності, для продовження навчання в ад’юнктурі Університету.
6. Щорічно проводити науково-технічну конференцію курсантів та студентів “Запобігти, врятувати, допомогти” із залученням широкого кола зацікавлених осіб, у тому числі й практичних працівників.
7. Здійснювати співробітництво з науковими товариствами курсантів та студентів інших вузів, вивчати позитивний досвід організації науково-дослідної роботи курсантів та студентів із впровадженням нових форм і методів у свою роботу.
8. Рекомендувати науковим керівникам при роботі над науковими статтями акцентувати увагу на практичній частині роботи з метою вироблення практичних навичок у курсантів та студентів;
9. Рекомендувати при направлені на практику курсантів та студентів у завданнях ураховувати напрацьовані результати з метою подальшого розвитку наукових робіт і застосування їх на практиці.
 

Матеріали ХV науково-технічної конференції курсантів та студентів «Запобігти, врятувати, допомогти»повернутися до інших конференцій