https://www.high-endrolex.com/10 Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій - :: Версія для друку

 17.06.2024

Науково-освітній портал навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
http://www.edu-mns.org.ua

Конференції та семінари

22.09.2010

12–а Всеукраїнська конференція рятувальників "Організація управління в надзвичайних ситуаціях".

Звіт

РЕЗОЛЮЦІЯ круглого столу «Дослідження пожеж. Сучасний стан та перспективи розвитку»23 вересня 2010 року в м. Києві в рамках ІX Міжнародного виставкового форуму “Технології захисту / ПожТех – 2010” відділом дослідження та статистики пожеж Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України був організований та проведений круглий стіл “Дослідження пожеж. Сучасний стан та перспективи розвитку”.

У роботі круглого столу взяли участь від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: старший експерт-вибухотехнік відділу вибухотехнічної та пожежно-технічної експертизи вибухотехнічної лабораторії Іскрук С.В.; від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінюсту України: провідний науковий співробітник сектору дослідження вибухотехнічних пристроїв, електротехнічних та пожежно-технічних досліджень, канд. техн. наук Цапко Ю.В., старший науковий співробітник сектору дослідження вибухотехнічних пристроїв, електротехнічних та пожежно-технічних досліджень Шмерего О.Б., позаштатний пожежно-технічний експерт Степаненко С.Г.; від Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України (м. Черкаси): старший викладач кафедри економіки та управління Пасинчук К.М., доцент кафедри економіки та управління Гора В.А.; від Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності МНС України: старший викладач кафедри управління правового забезпечення Кузиляк В.Й.; пожежно-технічний експерт Пономаренко М.В., а також спеціалісти дослідно-випробувальних лабораторій ГУ МНС України в Київській, Миколаївській областях і м. Києві.

На засіданні круглого столу виступили 7 доповідачів, а саме:
 відкриваючи роботу круглого столу, начальник відділу дослідження та статистики пожеж УкрНДІПБ МНС України Скоробагатько Т.М. окреслив перелік проблемних питань, які виникають у спеціалістів дослідно-випробувальних лабораторій під час дослідження пожеж, зокрема, щодо їх технічної оснащеності та методичного рівня підготовки, а також поінформував присутніх про виконання в інституті науково-дослідної роботи, завданням якої є: провести дослідження і обґрунтувати норми належності випробувального обладнання дослідно-випробувальних лабораторій для дослідження пожеж;
 старший науковий співробітник сектору дослідження вибухотехнічних пристроїв, електротехнічних та пожежно-технічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінюсту України Шмерего О.Б. доповів про деякі аспекти проведення досліджень пожеж, що виникають у приміщеннях з підвищеним температурним режимом їх використання (сауни, лазні, пральні комплекси);
 інженер дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в Київській області Кузьменко А.П. у своєму виступі підняв питання, що виникають під час поводження з речовими доказами, вилученими з місця пожежі, та поділився певними напрацюваннями щодо вирішення цих питань спеціалістами ДВЛ ГУ МНС України в Київській області;
 позаштатний пожежно-технічний експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінюсту України Степаненко С.Г. представив присутнім результати декількох пожежно-технічних експертиз, особливо зосередивши увагу присутніх на якості попереднього дослідження об’єктів в ході проведення огляду місця пожежі;
 начальник дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в Миколаївській області Голубєв Л.Ю. розповів про підготовку технічних висновків за результатами дослідження пожеж спеціалістами дослідно-випробувальних лабораторій, особливості їх складання та запропонував пропозиції до їх змісту;
 старший експерт-вибухотехнік відділу вибухотехнічної та пожежно-технічної експертизи вибухотехнічної лабораторії Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Іскрук С.В. звернув увагу присутніх на актуальні питання, що виникають під час проведення вибухотехнологічних експертиз під час дослідження пожеж;
 головний інженер дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в м. Києві Архіпченко О.А. ознайомив присутніх з особливостями виникнення та розвитку пожежі, що сталася 15 серпня 2010 року в складському корпусі № 3 ВАТ “ВЕРКОН”, і попередніми результати її дослідження.

Під час обговорення представлених матеріалів, доповідей і виступів учасниками круглого столу було відмічено, що протягом поточного року порівняно з минулим в Україні щомісячно збільшується кількість пожеж, значно зростають прямі та побічні збитки, завдані пожежами. Тож, діяльність, направлена на дослідження пожеж, всебічне вивчення причин їх виникнення шляхом проведення детальних пожежно-технічних досліджень не втрачають своєї актуальності. Для проведення таких досліджень в системі МНС створені та функціонують дослідно-випробувальні лабораторії, одним із головних завдань діяльності яких є дослідженням пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними. Щорічно дослідно-випробувальними лабораторіями досліджується близько 10% пожеж від загальної кількості по державі, у результаті чого складається близько 3,5 тис. технічних висновків по дослідженим пожежам. Однак, деякі результати практичної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій, вказують на те, що в силу тих чи інших причин під час пожежно-технічних досліджень спеціалістами лабораторій обмежено використовуються фізико-хімічні методи та експрес-методи, які можуть застосуватись як в лабораторних умовах так і безпосередньо на місці пожежі, що в свою чергу значно знижує доказовість та обґрунтованість версій щодо причин виникнення пожеж. Проведення в УкрНДІПБ МНС України науково-дослідної роботи “Провести дослідження і обґрунтувати норми належності випробувального обладнання дослідно-випробувальних лабораторій для дослідження пожеж” вплине на покращення діяльності дослідно-випробувальних лабораторій за напрямком дослідження пожеж і дозволить вирішити проблему достовірності, об’єктивності й обґрунтованості версій щодо причин виникнення пожеж; забезпечення єдності випробувань з дослідження пожеж; приведення у відповідність до вимог сьогодення приладних баз дослідно-випробувальних лабораторій, що використовуються для дослідження пожеж.

З метою поліпшення методичної рівня спеціалістів дослідно-випробувальних лабораторій з питань дослідження пожеж, на початку 2010 року було видано та впровадження в практичну діяльність методичний посібник “Методи дослідження пожеж”. Використання інформації, викладеної в методичному посібнику, також дозволить всім учасникам, які задіяні на різних стадіях розслідування та дослідження пожеж, здійснювати свою діяльність, спираючись на єдині принципи та методики, що буде сприяти підвищенню якості їх роботи.

На доцільності надання звітів про досліджені пожежі, що виникали в саунах та лазнях, зазначив у своєму виступі старший науковий співробітник КНДІСЕ Мінюсту України Шмерего О.Б., розгляд і вивчення яких стане в нагоді при виконанні науково-дослідної роботи, направленої на удосконалення досліджень пожеж, що виникають у приміщеннях з підвищеним температурним режимом їх використання.

Представник дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в Київській області Кузьменко А.П. вкотре зосередив увагу присутніх на питаннях відбору та збереженні речових доказів, вилучених на місці пожежі. Підтримавши доповідача, учасники круглого столу дійшли висновки щодо необхідності нормативного документу в системі МНС, який би регламентував діяльність по поводженню з речовими доказами, вилученими з місця пожежі.
У своїй доповіді начальник дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в Миколаївській області Голубєв Л.Ю. зазначив, що на теперішній час необхідне удосконалення та поліпшення структури та наповнення технічного висновку щодо ймовірної причини виникнення пожежі. На думку доповідача під час складання технічних висновків слід врахувати наступне: перед складанням основної частини висновку – передбачати інформацію про документи, якими користується спеціаліст ДВЛ при складанні висновку (пояснення, протокол огляду та ін.); вказувати загальну кількість фотозображень, що були виконані при дослідженні пожежі та кількість наведених і розглянутих у висновку; результати застосування інструментальних фізико-хімічних методів дослідження пожежі, які мали місце, передбачати у відповідних додатках; піддавати детальному опису осередок пожежі та його ознаки, а також можливий розвиток пожежі, підтверджуючи це відповідними обґрунтованими науково-практичними даними з існуючих джерел; об’єктивно розглядати усі ймовірні для даного випадку причини виникнення пожежі, обґрунтовуючи їх зокрема з технічної точки зору.

З урахуванням представлених матеріалів, доповідей, виступів, результатів обговорення та внесених пропозицій учасники круглого столу з метою поліпшення стану методичного та технічного забезпечення діяльності, пов’язаної з дослідженням пожеж, вважають за доцільне:
1. Рекомендувати спеціалістам дослідно-випробувальних лабораторій під час складання технічних висновків по дослідженню пожеж робити запис про кількість відзнятих фотознімків на місці пожежі та кількість наведених і розглянутих у висновку, і зберігати їх на електронних носіях інформації разом з технічними висновками.
2. Опрацювати питання щодо можливості та необхідності внесення змін та доповнень до структури та змісту технічного висновку щодо ймовірної причини виникнення пожежі, враховуючи напрацювання та пропозиції спеціалістів дослідно-випробувальних лабораторій.
3. Враховуючи проблемні питання, що виникають під час поводження з речовими доказами, вилученими з місця пожежі, певні напрацювання спеціалістів дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління МНС України в Київській області, направлені на вирішення цих питань, доручити ДВЛ ГУ МНС України в Київській області виконати у 2011 році дослідну роботу, направлену на розробку Інструкції щодо поводження з речовими доказами, вилученими з місця пожежі.
4. З метою обміну позитивним досвідом у питаннях дослідження пожеж між спеціалістами дослідно-випробувальних лабораторій, забезпечити ДВЛ електронною базою звітів про досліджені пожежі, накопичену в УкрНДІПБ МНС України.
5. Рекомендувати у вищих навчальних закладах МНС під час складання планів стажування курсантів передбачати опанування питань дослідження пожеж.
6. У вищих навчальних закладах МНС особливу увагу приділяти питанням навчання майбутніх спеціалістів роботі на окремих видах обладнання та приладів, які безпосередньо використовуються для дослідження пожеж у практичних підрозділах.
7. Посилити методичну підготовку спеціалістів, до сфери компетенції яких входять питання дослідження пожеж (МНС, МВС, Мінюсту), шляхом їх спеціалізації за відповідним напрямком.
8. Запровадити в практику на засіданнях круглих столів розглядати пожежі, результати дослідження яких становлять науково-практичний інтерес.
9. З метою обговорення проблемних питань, які виникають в процесі дослідження пожеж, і шляхів, направлених на їх вирішення, засідання круглих столів проводити і надалі з періодичністю – один раз на рік.


Начальник науково-дослідного відділу № 4
(дослідження та статистики пожеж)
УкрНДІПБ МНС України Т.М.Скоробагатько
 

Анонс

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 12–й Всеукраїнській конференції рятувальників, яка відбудеться в рамках IX Міжнародного виставкового форуму „Технології захисту - 2010” 22 - 23 вересня 2010 року.

Тематичні напрямки роботи конференції

1. Цивільний захист України: стан, проблеми та перспективи розвитку.
2. Основи організації управління у надзвичайних ситуаціях. Стан, завдання, перспективи.
3. Організація управління при ліквідації надзвичайних ситуацій.
4. Алгоритм дій керівників усіх рівнів з ліквідації надзвичайної ситуації.
5. Організація всебічного забезпечення дій органів управління, сил і засобів під час реагування на надзвичайні ситуації.
6. Організація взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні.
7. Медико-біологічний захист населення.
9. Психологічне забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
10. Психологічний захист населення в умовах виникнення великомасштабних надзвичайних ситуацій та катастроф.
11. Оперативно-службова діяльність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах, ДСВАРС, ДСАРСПРТ).
12. Особливості підготовки до реагування на надзвичайні ситуації в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового періодів.
13. Аналіз дій органів управління та сил під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
14. Науково-методичне забезпечення організації управління в надзвичайних ситуаціях.

* Оргкомітет залишає за собою право внесення змін і коректив до Програми Конференції.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Територіальні управління МНС України областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя мають перерахувати організаційний внесок на організацію підготовки і проведення Конференції у розмірі 400 гривень.

Участь фізичних осіб:
Умовою участі в конференції фізичних осіб є сплата організаційного внеску в розмірі 100 гривень, який перераховується до 10 серпня 2010 року на розрахунковий рахунок Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України (ІДУЦЗ НУЦЗУ): Код: 09511660, р/р 31250272210455 МФО: 820019 Банк ГУДК у м. Києві. Призначення платежу: Благодійна допомога на проведення Конференції.

Заявки на участь у конференції, публікації необхідно надати (надіслати) разом з диском формату CD-R та копією документа, що підтверджує сплату організаційного внеску в оргкомітет Конференції до 10 серпня 2010 року за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, кім. 108, тел.(факс): (044) 430-06-15, 430-90-57. E-mail: vndr@mail.ru

Статті повинні відповідати таким вимогам:
Обсяг тез доповідей повинен складати 4-6 повних сторінок тексту разом з анотацією, ілюстраціями, таблицями та бібліографією. Текст статті повинен бути надрукованим на аркушах формату А4 і в електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6,0) для WINDOWS. Параметри сторінки: поля: верхнє (нижнє) – 2 см, праве 2 см, ліве – 2 см. Для набору основного тексту використовується шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см. Нумерація сторінок відсутня.

Стаття оформлюється за зразком:
прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (вирівняння по лівому краю, курсив, напівжирний шрифт);
порожній рядок;
назва доповіді (великими літерами, напівжирний шрифт, по центру);
порожній рядок;
анотація українською мовою, яка містить стислий зміст статті (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал 1);
ключові слова (шрифт Times New Roman, курсив, розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал 1);
порожній рядок.
Текст у статті повинен мати таку структуру:
постановка проблеми 1-2 абзаци;
аналіз останніх досліджень 1 абзац;
виклад основного матеріалу 4-5 сторінок;
висновки;
список літератури.
Окремим файлом подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса.

ПРИМІТКА: Наукові статті, підготовлені відповідно до вимог Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» будуть опубліковані у фаховому виданні Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України.

Матеріали, надані до редакційної колегії, незалежно від її рішення авторам не повертаються. При невиконанні вимог оформлення матеріалів рукопис не приймається до друку.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові учасника: __________________________________
Науковий ступінь: __________________________________________________
Вчене звання: ______________________________________________________
Посада: ___________________________________________________________
Організація (установа) ______________________________________________
Секція: ___________________________________________________________
Тема доповіді: _____________________________________________________
Підпис учасника: ___________________________________________________
Домашня адреса: ___________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Плануємо: (вкажіть форму участі: виступ у пленарному засіданні, у секційному засіданні, участь у роботі) _____________________________________
Необхідність у технічних засобах (вказати яких саме)____________________
Оргкомітет: 04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 21 Інститут державного управління у сфері цивільного захисту НУЦЗУ
тел.(факс): (044) 430-90-57, 430-06-15
E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


 

повернутися до інших конференцій


© 2004-2024 EDU-MNS.org.ua
https://www.high-endrolex.com/10