Науково-дослідний центр технічного регулювання

Науково-дослідний центр технічного регулювання є структурним підрозділом Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.
Основними завданнями Центру є:
• проведення досліджень та розроблення нормативно-правових та інших нормативних актів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, розроблення галузевих та державних нормативних документів, їх гармонізація з міжнародними та європейськими стандартами;
• розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань технічного регулювання у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;
• проведення досліджень, розроблення нових та внесення змін до існуючих нормативних документів з питань пожежної безпеки, що діють у галузі будівництва;
• виконання функцій секретаріату Технічного комітету зі стандартизації ТК25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка";
• ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки;
• дослідження пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру, прогнозування їх виникнення та розвитку, оцінювання ризиків виникнення пожеж і їх наслідків;
• організація та проведення робіт щодо дослідження пожежної небезпеки об’єктів з метою розроблення пропозицій щодо підвищення рівня їх пожежної безпеки;
• проведення навчання з питань пожежної безпеки з керівниками, посадовими особами,відповідальними особами за забезпечення пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;
• координація дослідної та випробувальної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій, наукове та методичне забезпечення їх діяльності;
• надання науково-методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям щодо вимог законодавчих, нормативно-правових актів, державних будівельних норм, державних стандартів, технічних умов протипожежного захисту об’єктів тощо за напрямами діяльності Центру.

До складу центру входять наступні структурні підрозділи:
• Відділ нормативно-правового забезпечення;
• Відділ технічного регулювання;
• Відділ протипожежних заходів;
• Відділ досліджень і статистики пожеж.

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити