Науково-дослідний центр інноваційних технологій

Науково-дослідний центр інноваційних технологій є структурним підрозділом Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.
Основними завданнями Центру є:
• проведення досліджень та розробка нових інноваційних технологій, обладнання, способів, речовин та матеріалів для забезпечення цивільного захисту;
• проведення випробувань (у тому числі сертифікаційних) нових інноваційних технологій, обладнання, способів, речовин та матеріалів для цивільного захисту;
• виявлення тенденцій розвитку нових інноваційних технологій забезпечення цивільного захисту і перспективних напрямів проведення досліджень з цих питань;
• впровадження нових інноваційних технологій та засобів забезпечення цивільного захисту;
• удосконалення нормативно-правової бази за запропонованими технологіями з питань цивільного захисту;
• математичне моделювання ризиків та загроз виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природного та техногенного походження з визначенням можливих джерел НС та характеристик їх впливу на навколишнє природне середовище;
• комп’ютерне моделювання з використанням геоінформаційних технологій для визначення зон надзвичайних ситуацій, можливих руйнувань населених пунктів та особливо важливих об'єктів господарювання, шляхів сполучення і комунікаційних мереж;
• комп’ютерне моделювання з використанням геоінформаційних технологій зон можливого катастрофічного затоплення, осередків пожеж, радіоактивного, хімічного та/або іншого зараження;
• розробка методів математичного моделювання для інформаційно-аналітичних систем у кризових та ситуаційних центрах підтримки прийняття рішень для попередження та ліквідації НС державного, регіонального та об’єктового рівня;
• розробка методів математичного моделювання інформаційно-телекомунікаційних проблем НС;
• обґрунтування наукових методів та показників моніторингу потенційно-небезпечних об'єктів, природно-техногенних геосистем та надзвичайних ситуацій;
• розробка інформаційно-моделюючих систем для прогнозування надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
• створення структурно-логічних моделей для розвитку і аналізу банку даних з надзвичайних ситуацій на території України.
До складу центру входять наступні структурні підрозділи:
• Відділ інноваційних технологій;
• Відділ моделювання надзвичайних ситуацій.

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити