RSS

Новини навчальних закладів

27.06.2018
ІДУЦЗ

27 червня 2018 року в ІДУЦЗ пройшли урочисті заходи, присвячені Дню Конституції та Загальні збори трудового колективу

27 червня 2018 року в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту пройшли урочисті заходи, присвячені Дню Конституції та Загальні збори трудового колективу

На засіданні були присутні весь персонал Інституту, начальник Інституту П.Б. Волянський, його заступники та помічники.

На Зборах виступили:

з питання роботи Ради трудового колективу Інституту - голова Ради Васильєв І.О.;

про організацію навчальної роботи - заступник начальника Інституту з навчальної та методичної роботи Єременко С.А.;

про організацію наукової роботи - заст. нач. наукового відділу Кропивницький Р.С. та заступник начальника центру Павлов С.С.;

про організацію роботи підрозділів забезпечення - заступник начальника Інституту Романюк І.П.;

про організацію роботи з персоналом - начальник відділу персоналу та адміністративної роботи Нешпор О.В.;

про стан фінансів та економіки – головний бухгалтер Лойок С.О.

Начальник Інституту Волянський Петро Борисович прозвітував про підсумки роботи Інституту за перше півріччя 2018 року та про основні напрямки діяльності на друге півріччя.

Загальні збори прийняли відповідне рішення - заслухавши та обговоривши питання Підведення підсумків роботи Інституту у 2017-18 навчальному році, а також за І півріччя 2018 року Загальні збори трудового колективу державного управління у сфері цивільного захисту вирішили:

Вважати діяльність трудового колективу Інституту такою, що відповідає вимогам чинного законодавства, Статуту та головним завданням, які стоять перед навчальним закладом та його персоналом.

Констатувати, що:

всі заходи, передбачені Колективним договором з боку адміністрації Інституту виконуються вчасно та у повному обсязі;

заходи Колективного договору з боку членів трудового колективу Інституту щодо забезпечення виконання поставлених завдань, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці виконуються вчасно та якісно;

порушень трудового законодавства, трудової дисципліни та прав людини за звітній період не зареєстровано;

трудовий колектив Інституту спроможний виконувати поставлені перед ним завдання.

Визнати роботу кафедр та інших структурних підрозділів Інституту на задовільному рівні.

У другому півріччі 2018 року та навчальному 2018-19 роках всі зусилля направити на покращення навчального процесу в Інституті.

Продовжити позитивну практику впровадження інноваційних методів навчання, у тому числі проведення практичних занять з використанням кейс-методів, круглих столів та відкритих занять з висвітленням на сайті Інституту.

Керівникам кафедр, наукового відділу та науково-методичного центру забезпечити участь своїх співробітників у:

виконанні науково-дослідних та конструкторських робіт, а також співпрацю з іншими навчальними та науковими установами по виконанню спільних робіт;

наповненні бібліотечного фонду Інституту навчальною, методичною та науковою літературою;

наукових конференціях, семінарах, нарадах тощо;

написанні статей у фахових виданнях та науково-виробничих журналах, у тому числі науковому збірнику Інституту.

Активізувати роботу щодо збільшення надходження коштів до спеціального фонду Інституту за рахунок надання платних освітніх та наукових послуг.

Продовжити цілеспрямовану роботу щодо економії коштів за комунальні послуги шляхом вжиття запобіжних організаційних та практичних заходів.

Зажадати від всього персоналу, що у поточному році заходи Колективного договору з боку адміністрації та членів колективу Інституту будуть виконуватися вчасно, якісно та у повному обсязі.

Рішення було прийнято одноголосно.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.