RSS

Новини навчальних закладів

26.06.2018
ІДУЦЗ

26 червня 2018 року в ІДУЦЗ відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту

26 червня поточного року в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту під головуванням д.держ.упр., доцента Волянського П.Б., відбулося чергове засідання Вченої ради.

Обговорювались наступні питання:
Інформація ученого секретаря Інституту про виконання рішень попереднього засідання Вченої ради ІДУЦЗ.

Розгляд звітів про проходження стажування в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту наукових працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту: Пруського А.В. та Павлова С.С.

Про сучасний стан діяльності бібліотеки та перспективи її розвитку, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Про стан виконання Програми перспективного розвитку ІДУЦЗ на 2014 - 2021 роки.

Щодо звітування про підсумки роботи кафедр Інституту за 2017/2018 навчальний рік.

Розгляд проекту технічного завдання на виконання НДР за темою: “Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних сил суб'єктів державної авіації України на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів” (шифр - “Підготовка ПРС”).

Про доцільність подальшої роботи з набуття Науковим збірником ІДУЦЗ статусу фахового видання.

Про стан готовності ІДУЦЗ до 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”.

Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і робочих навчальних програм з навчання за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 261 “Пожежна безпека”.

Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і робочих навчальних програм з навчання за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і робочих навчальних програм з навчання за третім освітнім рівнем вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Про стан готовності кафедр ІДУЦЗ до нового навчального семестру.

Розгляд та затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ІДУЦЗ та нової редакції Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ІДУЦЗ.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.