RSS

Новини навчальних закладів

29.11.2017
ІДУЦЗ

В ІДУЦЗ вийшли з друку:

Теоретичні та організаційно-методичні засади проектування освітньої діяльності  навчально-методичних установ цивільного захисту

МОНОГРАФІЯ

Рекомендовано до видання Вченою радою Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (протокол № 12 від 24 грудня 2015 р.)

Авторський колектив:

В. В. Бегун − автор п. 2.3.

С. В. Гелдаш − автор п. 5.4.

А. В. Герасіменко − автор п. 3.3.

А. В. Іванов − автор п. 5.2, п. 5.5.

Є. Ю. Литвиновський − автор розд. 1−5 та заг. ред..

В. І. Мазуренко − автор п. 5.5.

С. А. Парталян − автор п. 5.3.

І. С. Талан − автор п. 3.1.

 

Р е ц е н з е н т и:

О. І. Запорожець голова науково-методичної комісії з цивільної без­пеки Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України, доктор технічних наук, професор.

А. В. Сущенко – завідувач кафедри управління навчальними закладами Запорізького приватного університету, доктор педагогічних наук, професор.

У монографії обґрунтовано концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні засади освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту.

Повернутися до списку новин

Коментарів іще немає. Можливо, ваш коментар буде першим?

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини навчальних закладів

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.