Інноваційний комплекс з мовної підготовки

Як зазначає завідувач кафедри мовної підготовки НУЦЗ України Ірина Богданова, завданням комплексу є формування комунікативної компетенції у майбутніх фахівців МНС за допомогою новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методик спілкування, оцінювання, діагностики та тестування.Інноваційний комплекс складається з навчальної аудиторії комунікативної компетенції та навчально-наукової лінгвістичної лабораторії. Навчальна аудиторія комунікативної компетенції продовжує формування національномовної та іншомовної особистості, комунікативних навичок майбутніх фахівців, студіювання особливостей професійної мови. Аудиторія  обладнана найсучаснішим на сьогодні оснащенням, а саме: інтерактивною дошкою, системою миттєвого опитування, планшетом, безпровідним інтернетзв'язком, сучасними мобільними меблями.


Використання інформаційних технологій, говорить Ірина Богданова,   розширює традиційне уявлення про викладання мов та підвищує ефективність навчання. Так, інтерактивна дошка дозволяє використовувати весь інструментарій сучасних методик викладання мов, функційно використовувати навчальний час, креативно та мобільно змінювати форми роботи під час виконання одного того ж самого завдання. Різноманітні операції з текстом, графікою, відео, аудіо, яка може рухатися, зникати, виправляти автоматично, давати підказки мотивує студентів та курсантів, активно залучає їх в процес навчання, сприяє кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу. Можливості інтерактивної дошки дозволяють працювати з будь-якими програмами, безпосередньо вносити в презентаційні матеріали зміни, зберігати їх для подальшого аналізу та діагностики. Разом з цим інтерактивна дошка може слугувати як монітор комп’ютера з метою використання цифрових освітніх ресурсів та усього діапазону мультимедійних навчальних посібників, що використовуються під час вивчення іноземних мов.Система миттєвого опитування дає унікальну можливість оперативно провести зріз знань з мінімальною витратою часу, наочно представити результати опитування. Навчально-наукова лінгвістична лабораторія, створена у 2004 році, сьогодні представляє собою вдосконалений центр навчання,тестування та науково-дослідної роботи. Лабораторія об’єднує в собі можливості лінгафонного кабінету та центру наукових досліджень і самостійної роботи, забезпечує доступ до цифрових освітніх ресурсів. Технічною інновацією лабораторії є смарт-телевізор, який має доступ до Інтернету та кабельного телебачення. Це, в свою чергу, дозволяє  курсантам та студентам брати участь в онлайн-семінарах та вебінарах провідних університетів світу, онлайн тестуваннях мовних центрів. Зв'язок з міжнародними інформаційними агентствами та каналами CNN, BBC дозволить використовувати актуальну та достовірну інформацію про надзвичайні ситуації з усього світу з навчальною метою. Професійний вимір, зазначає Ірина Богданова, який створюється під час роботи в навчально-науковій лабораторії, дає можливість забезпечувати не тільки навчально-виховний процес, а й виконувати дослідження в межах наукової проблематики кафедри, також дозволяє розвивати та вдосконалювати мовні вміння та навички та здійснювати ефективний контроль та моніторинг знань.